Om forlaget

FORLAGET ICTUS er et lille forlag, der har noget på hjerte. Forlaget er dedikeret til kvalitetsudgivelser indenfor krisepsykologisk fag- og selvhjælpslitteratur. Forlagets portefølje retter sig imod både organisationen, lederen, kollegaen, familien og det enkelte menneske.

FORLAGET ICTUS udspringer af Høgsted & Middelboe, der er et lille firma grundlagt i 2008 af psykolog og konsulent Rikke Høgsted og speciallæge i psykiatri Thomas Middelboe. Firmaet tilbyder en række forskellige ydelser inden for det psykologiske og psykiatriske område baseret på årelang erfaring med behandling, psykologisk krisehjælp, undervisning og ledelse. www.hogm.eu

Vision

Vores VISION er at gøre akademisk krisepsykologisk viden alment tilgængelig.

Mission

Vores MISSION er at formidle viden og pege på handlemuligheder, der sætter læseren i stand til at tage et skridt i den ønskede retning

Forlagets bøger er trykt i Danmark af Narayana Press, Gylling og distribueres af Dafolo, Frederikshavn.

Se bøger

Klik her